WoonCheck - begeleiding

Renovatie en restauratie


Om toekomstige twistpunten te voorkomen zijn ijk-momenten belangrijk. Dat is er duidelijkheid over de verantwoordelijkheid en schade.


Periodieke controle bij nieuw- en verbouw:

  • Controle op fundatie
  • Controle voor het aanbrengen van de eerste verdiepingsvloer. 
  • Controle op de ruwbouw.
  • Controle op wind- en waterdichtheid 
  • Controle op de afbouw 

Oplevering van de woning gebeurt samen met u als nieuwe eigenaar.


Werkschade

  • Bouwactiviteiten, en opleveringen
  • Verlagen van het grondwaterpeil
  • Heiwerkzaamheden  
  • Tijdelijk zwaar vrachtverkeer 
  • Opname ontstane schade

In lastige situaties is het maken van een vooropname van enorm belang.