WoonCheck - bouwkundig advies

Energiebesparingsadvies

Dit is een energetische opname van het onroerend goed met de mogelijkheden tot energiebesparende maatregelen.

De rapportage wordt vooraf in concept aangeboden, om tot een gedegen plan van aanpak te komen, goed en betaalbaar, met de aanpassingen aan uw woning naar uw wens.


Circulair bouwen

Ons advies is gericht op een duurzame balans tussen Mens, Milieu en Maatschappij en tevens wordt betaalbaarheid, gezondheid en werkbaarheid in het vizier houden. 

Zo begeleiden wij deze duurzame planontwikkeling, van ontwerp naar realisatie, voor zowel professional, overheid als consument.


Wij kunnen u tevens adviseren over :

  • Inbraakpreventie
  • Brandgevaar
  • Binnenmilieu (ventilatie, verwerkte producten)
  • Gevaarlijke stoffen (als asbest en fenol)
  • Gezondheid (vocht, ventilatie, rolstoel toegankelijk, ademende bouw)