WoonCheck - bouwkundige keuringen

Bij koop of verkoop geeft een keuring duidelijkheid voor zowel koper als verkoper.

De objecten word volgens een vaststaand protocol geïnspecteerd. Afhankelijk van de soort rapportage en de gewenste specificatie wordt een strak protocol nageleefd volgens standaard normeringen (NEN2767 of BOEI).


Op speciaal verzoek kan gebruik gemaakt worden van:

 • Endoscopie
 • Thermografie
 • Lasermeting 
 • Vochtmeting
 • Scheurmeting
 • Geluidsdetectie 
 • Ventilatiemeting
 • Fotografie 


In de rapportage krijgt u inzicht in:

— kosten achterstallig onderhoud 

— foto’s van diverse aandachtspunten 

— onderhoud en kosten op termijn

— brandveiligheid 

— isolatie 

— ventilatie

— binnenmilieu


Er worden foto’s in de rapportage verwerkt met aandachtspunten, zowel positief als negatief. 


Doel

 • Waarde onderbouwing van onroerend goed.
 • Inventarisatie van het achterstallig onderhoud.
 • Inventariseren aanpassingsmogelijkheden voor veranderd gebruik.

Optrekkend vocht

Een makelaar helpt u bij het koopcontract en de planologie.

Een taxateur bepaalt of de prijs reëel is in deze markt. 

Een bouwkundig specialist onderzoekt de woning technisch op gebreken.

 

Zeker bouwkundige zaken vereisen een specialist.

 

Een koper heeft bij aankoop van een woning de plicht tot onderzoek. Hij moet de bouwkundige staat van de woning onderzoeken, maar ook controleren wat het bestemmingsplan is, of de bodem niet verontreinigd is en of er nog verplichtingen aan de woning of gronden zitten.

 

Tegenover de onderzoeksplicht van de koper staat de meldingsplicht van de verkoper. De verkoper moet de gebreken die hem bekend zijn aan de koper melden. Dit geldt niet alleen voor bouwkundige zaken, maar ook bijvoorbeeld voor geluidsoverlast. De verkoper hoeft echter niet alles te melden. Als een gebrek aan de woning goed zichtbaar is, zoals overduidelijke vochtplekken, dan hoeft de verkoper daar niets over te zeggen.


Gelukkig zijn er genoeg professionals die u kunnen bijstaan bij het onderzoek.


Bij de gemeente kunt u informatie krijgen over eventuele bodemverontreiniging, erfpacht en bestemmingsplannen.


Bij de politie kun je opvragen of er in de buurt wel eens klachten over geluidoverlast zijn.

Bij WoonCheck krijgt u inzage in gebreken als scheurvorming, vochtplekken, en andere bouwkundige mankementen.